Lösningar

Vi har erfarenhet av att implementera och underhålla lösningar för kunder i flera olika brancher. Här följer några exempel på vilka lösningar och tillämpningar som vi jobbar med i våra kunduppdrag.

Webbplats

Moderna, flexibla verktyg och ramverk för publicering av information på webben. Vi skapar och underhåller allt från en enkel blogg till stora komplexa webbplatser för intranät eller hemsida.

Webbshop

Våra webbplatser kan utökas för att kunna bedriva försäljning av produkter eller tjänster.

Extranät

En behörighetsskyddad webbplats för publicering av kund- eller projektspecifik information.

Dokumenthantering

Lagring och delning av dokument.

Dokumentmallar

Bibliotek med versionshantering, publicering av dokumentmallar i Word och Excel i intranätmiljö. Automatisk ifyllnad av ex. personliga-, kund- eller projektuppgifter.

Kvalitetssystem

Håller ordning på företagets rutinbeskrivningar, processer och standards.

Kompetensbibliotek

Arbetslivs- och projekterfarenheter, certifikat, kravutbildningar osv. för företagets medarbetare. Sök- och påminnelsefunktioner, utskrift av CV.

Ärendehantering

Hantering av olika typer av ärenden och processer med arbetsflöde, statushantering och användarroller.

Registerapplikationer

Register för ex. personuppgifter, organisation, leverantörsavtal eller utestående offerter. Funktioner för statushantering, påminnelser mm. Viktig information lagras på ett ställe med full kontroll.

Mobila applikationer

Använda företagsapplikationer eller information från en webbplats via en Smart Phone eller surfplatta.

Tjänster och bakgrundsprogram

Funktioner som en användare aldrig ser men ofta är viktiga bakgrundsfunktioner i en applikation. Dessa funktioner är länken mellan ett användargränssnitt och en databas. Här finns all intelligens som säkerställer att rätt data skickas till användaren. Det kan ex. vara en sökfunktion eller en s.k. Web Service.

Integration

Information från ett system återanvänds i ett annat. Flera system kopplas ihop för att undvika dubbelregistrering och att säkerställa integritet. Det kan ex. vara att visa information från ett HR-system i en telefonbok via intranätet eller att överföra nya order från en webbshop till ordersystemet.