Kompetens

Vi har många års erfarenhet från kunduppdrag och kompetens inom följande områden:

Ramverk

Java:

 • Maven - automatiserar utvecklingsprocessen
 • Subversion och Git - versionshantering för källkod
 • Spring Framework - applikationsramverk
 • JUnit - enhetstester
 • iText - skapa och manipulera PDF-dokument
 • Apache POI - skapa och manipulera dokument för MS Word, Excel och Powerpoint
 • Apache Commons-Logging, Commons-IO, Commons-Net, Commons-Pool, CXF
 • Procensor Framework - egenutvecklat ramverk för enklare implementation mot Domino (agenter och servlets). Hanterar session, loggning, designmönster för MVC, factory, DAO m.m.

Microsoft .NET:

 • MVC
 • Entity Framework
 • Unit of Work och Repositories
 • iTextSharp - skapa och manipulera PDF-dokument
 • Unit Test - enhetstester

Funktioner för användargränssnitt till webbapplikationer:

 • Sencha Ext JS och Touch
 • Bootstrap
 • JQuery

Applikationsplattformar

IBM Lotus Notes/Domino:

 • Domino Designer
 • @Formula
 • Lotus Script
 • Java
 • IBM Enterprise Integrator

Microsoft .NET:

 • Visual Studio
 • C#
 • Visual Basic
 • IIS
 • MS SQL Server

J2EE - webbapplikationer:

 • Apache Tomcat
 • Java Servlets och JSP

Drupal:

 • Apache Web Server
 • PHP
 • MySQL

Apple IOS:

 • Xcode
 • Objective-C
 • Publicering av appar till App Store

Android:

 • Eclipse
 • Java
 • Publicering av appar till Google Play

Webbteknik

 • HTML
 • CSS
 • JavaScript
 • XML
 • JSON
 • AJAX

Databaser

 • MS SQL
 • My SQL

Integration

 • SOA - Webbtjänster
 • Web Services
 • REST
 • XML

 Operativsystem

 • Windows
 • Mac OS X
 • Linux